การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ (STb Lingual braces)

การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ (STb Lingual braces) การ จัดฟัน ด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ ( STb Lingual braces ) เป็นการจัดฟันแบบติดเหล็กด้านหลังของฟัน จำเป็นต้องทำการรักษาโดยหมอจัดฟันผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งต้องใช้เทคนิคพิเศษ รวมถึงแผนการรักษาที่ซับซ้อน มีความยากกว่าการจัดฟันแบบธรรมดา เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ แต่ไม่ต้องการที่จะให้ผู้อื่นเห็นเครื่องมือเหล็กจัดฟัน

โดยทั่วไปประกอบด้วย วัสดุที่ติดบนผิวฟัน (โลหะ หรือ เซรามิก) และลวดซึ่งการจัดฟันโดยทั่วไปจะทำการติดเครื่องมือบนผิวฟันด้านหน้า แต่จัดฟันด้านในจะทำการติดเครื่องมือด้านหลังของฟัน การจัดฟันด้านใน จะมีความซับซ้อนกว่าการจัดฟันแบบทั่วไป เนื่องจากผิวฟันด้านหลังจะมีลักษณะและรูปร่างเฉพาะตัว โดยฟันแต่ละซี่จะมีขนาดและความโค้งที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจัดฟันด้านใน จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ที่มีความเหมาะสมกับรูปร่างของฟันซี่นั้นๆ
ประโยชน์ของการจัดฟันด้านใน

– สามารถทำการรักษาได้เกือบทุกรณี ทุกเพศ ทุกวัย
– การจัดฟันด้านในทำให้มองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน ทำให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจและไม่มีใครรู้ว่ากำลังจัดฟันอยู่ เพราะเป็นการติดเครื่องมือที่ด้านหลังของฟัน ซึ่งจะแตกต่างจากการจัดฟันด้านนอกแบบทั่วไป
– การจัดฟันด้านใน ไม่ก่อให้เกิดรอยสีขาวบนตัวฟันด้านนอก ไม่เกิดการทำลายผิวฟันด้านหน้าเนื่องจากเป็นการจัดฟันด้านใน
– ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการจัดฟันแบบถอดได้ ด้วยวิธีการที่ง่ายและการรักษาที่รวดเร็วขึ้น รวมไปถึงความสะดวกสบายเมื่อสวมใส่
– ส่งผลกระทบต่อการพูด การเคี้ยว และการระคายเคืองน้อยมาก

ขั้นตอนการจัดฟันด้านใน

ขั้นตอนการวางแผนการรักษาการจัดฟันด้านใน

– การเอ็กซเรย์ฟันทั้งปาก และกะโหลกศีรษะด้านข้าง

– การวางแผนการรักษาที่เหมาะสมหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด

– การพิมพ์ปากเพื่อการเตรียมอุปกรณ์ จัดฟันด้านใน

– ขั้นตอนการติดเครื่องมือ จัดฟันด้านใน
– ขั้นตอนการถอนฟัน ในกรณีที่จำเป็น
– การตรวจเป็นประจำทุกเดือนเพื่อการปรับอุปกรณ์ จัดฟัน และทำการเคลื่อนฟันตามแผนการรักษา
– การใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังเสร็จสิ้นการจัดฟัน
– การตรวจผลการรักษาทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

การดูแลรักษา การจัดฟันด้านใน

– ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรือเหนียว เช่น ของกรอบ กระดูก เป็นต้น
– ไม่ควรเคี้ยวหรือกัดของแข็ง เนื่องจากการหลุดของวัสดุจัดฟันจะก่อให้เกิดความล่าช้า และความรำคาญในการ ดัดฟัน ได้
– การฝึกการอ่านออกเสียงเพื่อให้การพูดเป็นปกติเร็วที่สุด
– การดูแลรักษาสุขภาพปาก และฟันอย่างถูกวิธีมีความสำคัญเสมอ เช่น การแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร การใช้น้ำยาป้วนปาก การขูดหินปูน และขัดฟัน ด้วยฟูลออไรด์ทุก 6 เดือน ขณะดัดฟัน
– ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ในการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากต่างๆ เช่น การเกิดฟันผุได้
– พบคุณหมอจัดฟัน ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่ามีความผิดปกติกับเครื่องมือ จัดฟัน หรือไม่