ขจัดอุปสรรคในการพัฒนาที่สำคัญ

โปรตอนเหล่านี้ไหลผ่านไปยังชั้นนอกได้อย่างง่ายดายโดยที่พวกมันรวมกับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อก่อตัวเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ในขณะนี้และเมทานอลในขั้นตอนต่อไปในกระบวนการที่เปิดใช้งานโดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่รองรับโดยชั้นไทเทเนียมไดออกไซด์เชื้อเพลิงจะถูกรวบรวมในช่องว่างระหว่างหลอดและสามารถระบายออกได้ง่ายสำหรับการสะสม

ที่สำคัญชั้นกลางของผนังท่อช่วยให้ออกซิเจนที่ผลิตจากการเกิดออกซิเดชันของน้ำในภายในท่อและปิดกั้นคาร์บอนไดออกไซด์และโมเลกุลเชื้อเพลิงที่กำลังวิวัฒนาการอยู่ด้านนอกจากการแทรกซึมเข้าไปในภายในดังนั้นจึงแยกปฏิกิริยาทางเคมีที่เข้ากันไม่ได้สองอย่าง การออกแบบนี้เลียนแบบเซลล์สังเคราะห์แสงที่มีชีวิตจริงซึ่งแยกออกซิเดชั่นและลดปฏิกิริยากับช่องเมมเบรนอินทรีย์ภายในคลอโรพลาสต์ ในทำนองเดียวกันกับที่พิมพ์เขียวดั้งเดิมของธรรมชาติหลอดเมมเบรนของทีมอนุญาตให้ปฏิกิริยาสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นในระยะทางที่สั้นมากลดการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อไอออนเดินทางและป้องกันปฏิกิริยาทางเคมีโดยไม่ตั้งใจซึ่งจะลดประสิทธิภาพของระบบ