ขอยกเว้น”อีไอเอ”ปักเสาไฟ800ต้นกันคลื่น

ขอแบบเร่งด่วนปักเสาไฟในทะเล กันคลื่นกัดเซาะป่าชายเลนบางขุนเทียน หวั่นขั้นตอนศึกษาอีไอเอใช้เวลานาน ชาวบ้านรอไม่ไหว นายประเสริฐ  ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน  เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯเขตบางขุนเทียนตามโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) 

ว่า ทางเขตฯได้ดำเนินการทำแนวกันคลื่นเพื่อให้ดินตกตะกอนให้สามารถดำเนินการปลูกป่าชายเลนในโครงการให้เกิดผลสำเร็จโดยการดำเนินการที่ผ่านมาคือการใช้ไม้ไผ่ปักเป็นแนวกันคลื่น  เพื่อรวบรวมดินตะกอนที่ตกหลังแนวไม้เพิ่มพื้นที่ก่อนที่จะนำต้นกล้าของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนมาปลูก  อย่างไรก็ตามในการปักแนวไม้ไผ่นั้นมีข้อจำกัดเรื่องอายุใช้งานเพราะไม้ผุพังไปตามกระแสน้ำซึ่งมีอายุเพียง2-3ปีก็ต้องปักใหม่ โดยขณะนี้ทางกทม.ได้รับการสนับสนุนเสาไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)ซึ่งได้มอบเสาไฟฟ้าจำนวนประมาณ800 ต้นที่ได้รื้อถอนออกจากแนวถนนพหลโยธินในโครงการ”มหานครไร้สาย” โดยจะนำมาปักเป็นแนวกันคลื่นแทนไม้ไผ่

“แต่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)ซึ่งเกรงว่าจะใช้ระยะเวลานาน ทางเขตฯจึงได้เสนอเรื่องไปยังคณะผู้บริหารกทม.เพื่อนำเรียนทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมขอให้พิจารณายกเว้นขั้นตอนในการจัดทำอีไอเอเนื่องจากการปักเสาไฟฟ้านั้น  ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับไม้ไผ่เพียงแต่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเท่านั้น  เพื่อขอให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งหากมีการตีความว่าเสาไฟที่ปักลงไปเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรก็จะต้องใช้เวลาการจัดทำอีไอเอยาวนาน จะไม่ทันต่อผลกระทบที่ชาวบ้านมีความกังวลอยู่ในขณะนี้”

นายประเสริฐกล่าวอีกด้วยว่า  การทดลองปักเสาไฟเพื่อกันคลื่นทะเล เป็นการดำเนินการเพื่อทดลองหาแนวทางที่ดีที่สุด และรวดเร็วที่สุด เนื่องจากแผนงานเพื่อแก้ปัญหาทะเลกัดเซาะชายฝั่งที่จะก่อสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรนั้น ทางกทม.โดยสำนักการระบายน้ำก็มีการเสนอโครงการก่อสร้างแนวกันคลื่นทีกรอยด์ที่ใช้ก้อนหินสร้างเป็นแนวเขื่อน  ที่อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วดังนั้นจึงอยากให้การปักแนวเสาไฟฟ้าที่ใช้ทดแทนไม้ไผ่นี้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจัดทำอีไอเอเต็มรูปแบบดังเช่นการขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างทีกรอยด์กันคลื่น  เพราะขณะนี้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมากและประชาชนในพื้นที่ก็กังวลกับปัญหานี้  ต้องการให้ทางกทม.ดำเนินการโดยเร็วมีเพียงป่าชายเลนเท่านั้นที่จะเป็นความหวังของชาวบ้านที่จะไม่ให้ที่ดินต้องถูกกันเซาะหายไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews