จัดเลี้ยงนอกสถานที่ จะเชิญแขกอย่างไรให้ได้ผลตามเป้า

จัดเลี้ยงนอกสถานที่ จะเชิญแขกอย่างไรให้ได้ผลตามเป้า หนึ่งในคำถามคาใจสำหรับผู้ที่ต้องการจัดงานเลี้ยงต่างๆ  ถึงวิธีการเชิญแขกเข้าร่วมงานให้ได้ตามเป้า   โดยปกติแล้วทางผู้จัดเคยเจอประสบการณ์การจัดงานที่สั่งโต๊ะ 300 ขึ้นไป แต่ผู้ร่วมงานมีประมาณ 130 โต๊ะเห็นจะได้ ซึ่งตรงนี้นับว่างานนั้นล่มจากการคัดเลือกแขก หรือการเชิญแขกนั้นเอง  โดยบทความนี้ผู้เขียนจะมาบอกเล่าถึงวิธีการเชิญแขกให้ได้ผล ซึ่งทางผู้อ่านสามารถทำได้ด้วยตนเองเลยคะ

วิธีการเชิญแขกเข้าร่วมงานให้ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้นั้นเริ่มต้นโดย ทางผู้อ่านหรือผู้จ้างจำเป็นต้องเข้าใจหัวข้องานนั้นให้แน่ชัด และต้องเข้าใจว่าเจ้าภาพงานนั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด     โดยส่วนมากสาเหตุที่ทำให้แขกไม่มาร่วมงานหรือมากันน้อยไม่ได้เป้านั้นเกิดขึ้นจากการวางธีมภายในงานของเจ้าของงานเช่น  การรวมรุ่นของเหล่าวัยสุงอายุ ซึ่งเคยมีอยู่งานหนึ่งขอ งานเป็นธีมวัยเด็กย้อนวัย  โดยการเชิญแขกนั้นคือการเชิญมาร่วมทั้งครอบครัว ซึ่งการจัดธีมย้อนวัยนั้น หากทางผู้จัดเชิญมาร่วมทั้งครอบครัวนั้นย่อมไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน    แต่หากผู้จัดเชิญเฉพาะกลุ่มบุคคล หรือระบุเป้าหมายให้ชัดเจน เช่นมีหมายเหตุเชิญเฉพาะศิษย์เก่า อย่างนี้เป็นต้น จะช่วยให้การเชิญแขกนั้นมีประสิทธิภาพและได้ตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

การเลือกวันในการจัดงาน  หลายๆครั้งที่งานไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากการจัดงานเลี้ยงของเจ้าของงานนั้นมักจัดในช่วงเวลาวันสำคัญ หรือในช่วงเหตุการณ์สำคัญ เช่นการจัดงานเลี้ยงช่วงวันหยุดติดต่อกันยาว เป็นต้น ซึ่งแขกภายในงานหรือแขกที่จะมาเข้าร่วมงานนั้นมักติดธุระกลับต่างจังหวัด หรือเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัว นี้จึงทำให้การเชิญแขกไม่ได้ประสิทธิภาพนั้นเองคะ

การเลือกผู้ที่ไปเชิญแขก  หลายต่อหลายครั้งที่ทำให้แขกที่เชิญนั้นต่อให้สนิทกันเพียงใดก็ไม่เข้าร่วมงานนั้นคือการเลือกบุคคลที่ท่านให้ไปเชิญแขกนั้นเอง  เช่น ในบางรายมักคิดว่าสนิทกันมานาน จะให้ใครไปเชิญก็ได้  หรือไปแล้วไม่พบก็วางจดหมายหรือฝากคนข้างบ้านเอาให้อย่างนี้เป็นต้น  ซึ่งในกรณีนี้ที่พบมักเกิดขึ้นในการจัดงานเลี้ยงต่างจังหวัด เนื่องจากแขกผู้ใหญ่บางคนมักถือเอาว่าการทำอย่างนี้เป็นการไม่ให้ความสำคัญ   เมื่อเธอไม่ให้ความสำคัญฉัน  ฉันย่อมไม่ให้ความสำคัญกับเธอ  ดังนั้นการเลือกผู้ที่ไปเชิญแขกนั้นจึงมีความสำคัญไม่น้อยเลยละคะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นการเชิญแขกให้ได้ผลมากที่สุดนั้นก็คือการคัดเลือกแขกที่ท่านจะนำมาร่วมงานให้ดี   โดยท่านต้องมั่นใจเสียก่อนว่าเขาจะมาร่วมงานเลี้ยงของท่านจริงๆ  หรือแม้จะขาดไปบ้างแต่ก็ไม่ทำให้ภาพของงานเสียหายอย่างนี้เป็นต้นคะ