จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน จุลินทรีย์ชีวภาพ ที่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอย

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน จุลินทรีย์ชีวภาพ ที่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอย ขอบเขตการใช้ จุลินทรีย์
· กำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากกองขยะและกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์ วัตถุต่างๆ กำจัดกลิ่นน้ำเน่า กลิ่นน้ำชะขยะ กลิ่นมูลสัตว์ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ กลิ่นแก็สพิษ กลิ่นเหม็นหืน ตลอดจนสามารถลดก๊าซพิษต่างๆ เช่น แอมโมเนีย เอมีน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

· ช่วย เร่งการย่อยสลายขยะ ตลอดจนสารอินทรีย์ ต่างๆเช่น เศษอาหาร และกำจัดคราบไขมัน เร่งการย่อยสลายไขมัน ในบ่อดักไขมัน และในท่อน้ำทิ้ง

· สามารถลดพาหะนำโรคเช่นแมลงวัน,ยุง,แมลงสาบ,หนูที่อาศัยหากินก่อความรำคาญและเป็นพาหะนำโรคหลายชนิด

· สามารถยับยั้งและกำจัดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคที่มักพบในห้องสุขา กองขยะน้ำเน่าเสียต่างๆ เช่น Vibrio cholaera(อหิวาตกโรค), Salmonella (โรคไทฟอยส์), E. coli(ท้องเสีย), Staphylococcus aureus(อักเสบแผลฝีหนอง) ฯลฯ

· ช่วยในการบำบัดน้ำเสีย ลดการเพิ่มจำนวนของตัวอ่อนยุง

· ใส่บ่อกุ้ง บ่อปลาทำให้น้ำสะอาด ฆ่าเชื้อโรคในบ่อเลี้ยงปลา ช่วยเสริมระบบย่อยอาหารในสัตว์น้ำ เร่งการเจริญเติบโต ลดการเพิ่มจำนวนของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

· ใช้ทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยยูเรีย สามารถผสมน้ำฉีดพ่นทางใบเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช ต้านโรคพืช และขับไล่แมลงศัตรูพืช

จุลินทรีย์ ไบโอไซเมส – พี กับการทำความสะอาดคราบสกปรก และไขมัน

ใช้ผงจุลินทรีย์ ไบโอไซเมส – พี ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 กรัม : 1 ลิตร หรือ 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 1,000 ลิตร ( ปริมาณการใช้ ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ และความสกปรก )

ช่วยกำจัดกลิ่นในคอกสัตว์

ใช้ 1 กก. ต่อน้ำ 2,000-3000 ลิตร ฉีดพ่นในคอกให้ทั่วเมื่อมีกลิ่นรบกวน สามารถกำจัดกลิ่นในคอกสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากฉีดพ่นให้ทั่วเมื่อมีกลิ่น หรือทุก3-5 วัน หรือผสมน้ำ 20,000 ลิตรใช้ดื่ม, ล้างคอกสามารถคงสภาพได้นานกว่าเพื่อ สภาพแวดล้อมที่ดีของสัตว์

ใช้อาบน้ำสัตว์ กำจัดกลิ่นสาบ

ใช้ กำจัดกลิ่นสาบซึ่งเป็นการกำจัดกลิ่นเฉพาะตัว(pheromone) และลดการรบกวนจากแมลงกัดต่อย โดยผสมจุลินทรีย์ 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 10 ลิตรแล้วทิ้งไว้สักครู่ ใช้ส่วนน้ำใส อาบให้ทั่วตัวสัตว์ หลังจากฟอกสบู่และล้างน้ำแล้ว กลิ่นสาบจะหายไปนาน 10-15 วัน

ใช้ผสมอาหารสัตว์

สัดส่วนต่อปริมาณอาหาร 1 ตัน

· หมูนม (หมูเล็ก) 1 กิโลกรัม

· หมูรุ่น (หมูใหญ่) 0.5 – 1 กิโลกรัม

· ไก่ เป็ด นกกระทา 0.5 – 1 กิโลกรัม

· สัตว์เคี้ยวเอื้อง 0.25 กิโลกรัม

· สัตว์น้ำ กุ้ง ปลา ตะพาบ 0.5 – 1 กิโลกรัม

การใช้ไบโอไซเมส – พี กับอุตสาหกรรมประมง

· ใช้กำจัดกลิ่นเน่าเหม็น และแก๊สพิษในห้องเก็บปลาใต้ท้องเรือ เนื่องจากการออกจับปลาในแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหลายวัน ทำให้ปลาที่จับมาได้รับความเย็นไม่เพียงพอ ปลาจึงขาดความสด เกิดกลิ่นเน่าเหม็นได้ หากคนงานลงไปตักปลาใต้ท้องเรือ จะได้รับแก๊สพิษ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

· ควรใช้ 500 กรัมผสมน้ำ 500 ลิตร ราดรดในช่องเก็บปลา ก่อนเรือเข้าเทียบท่า 1-2 ชม. เพื่อลด,กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นและลดแก๊สพิษลงไป อีกทั้งทำให้คุณภาพปลาไม่สูญเสีย

· ช่วยลดแมลงวัน โดยที่ไข่แมลงวันจะไม่ฟักตัวเป็นตัวหนอน อีกทั้งเมื่อหนอนแล้วเข้าดักแด้ จะไม่ลอกคราบเป็นแมลงวัน

ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพปลาป่น

• ปลาเป็ด หรือเศษเหลือใช้ของสัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่นำมาผลิตเป็นปลาป่น มักจะมีคุณภาพต่ำ จนถึงเน่าเสียเหม็น เมื่อนำมานึ่ง ควันที่โชยออกมา จึงมีกลิ่นเน่าหื่น และปลาป่นที่ผลิตออกมา มีคุณภาพต่ำ มีกลิ่นเน่าเหม็น มีค่าTotal Volatile Nitrogen (TVN) สูง เกรดปลาป่นลดลง

• แต่เมื่อใช้ ไบโอไซเมส – พีผสมน้ำฉีดพ่นที่กองปลาก่อนเข้าหม้อนึ่งเพียง 5-10 นาที กลิ่นปลาเน่านั้นจะหายไป 80-90% เมื่อปลาถูกลำเลียงเข้าหม้อนึ่ง จะพบว่า กลิ่นควันที่โชยออกมานั้น เปลี่ยนไปกลาย เป็นกลิ่นหอมเหมือนปลาสดย่าง อีกทั้งไม่ไปมีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์โปรตีนของปลาป่นที่ผลิตออกมา เมื่อเปรียบเทียบกับปลาป่นชุดเดียวกันที่ไม่ได้ใส่ ไบโอไซเมส – พีแต่ผลที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากคือ ค่าTVN ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปลาป่นแบ่งเกรดปลาจาก เปอร์เซ็นต์โปรตีน และ ค่าTVN โดยโปรตีนสูง TVN ต่ำ ได้ราคาสูงสุด ถ้าค่าTVN สูง ยิ่งถูกลดเกรดปลาลง

• ใช้ ไบโอไซเมส – พี 1 ก.ก. ผสมน้ำ 1000 ลิตร ฉีดพ่นรดกองปลาจำนวน 30,000 ก.ก. โดยใช้บริเวณก่อนปลาลำเลียงขึ้นหม้อนึ่งหรือบริเวณเกลียวหมูลำเลียงปลา เพื่อให้น้ำที่ผสม คลุกสัมผัสกับปลาให้มากที่สุด จะยิ่งทำให้เห็นประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสียวิธีการใช้สารเคมี กรด/ด่าง และ น้ำยาทำความสะอาด ในการบำบัดและชะล้าง

• ทำให้เกิดปัญหา “ สารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม ”

• มีความสะอาดที่พื้นผิว แต่ ไม่ปราศจากเชื้อก่อโรคและ กลิ่นเหม็นอับชื้นและกลิ่นสารเคมี

• ผู้ใช้และพนักงานจะได้รับพิษภัยของสารเคมีตกค้าง

• เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

การเตรียมพร้อมก่อนใช้จุลินทรีย์

1. “งด”การใช้สารเคมีทุกชนิดในการทำความสะอาด เป็นเวลา 1 วัน

2. ผสมน้ำจุลินทรีย์ ไบโอไซเมส – พี ทิ้งเอาไว้สักครู่ก่อนใช้

3. ควรล้างทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษขยะเสียก่อน

4. นำไปใช้งานแทนน้ำยาทำความสะอาดและผงซักฟอก

ตัวอย่าง

ผงจุลินทรีย์ ไบโอไซเมส – พี 20 กรัม ( 2 ช้อนโต๊ะ) + น้ำ 20 ลิตร จะได้ น้ำจุลินทรีย์ ไบโอไซเมส – พี 20 ลิตร

• ห้องน้ำ / ขยะ/ที่พักขยะ

• เขียงหมู /เนื้อ /ไก่

• แผงอาหารสด /ทะเล

• บริเวณที่มีคราบไขมัน

/ บ่อดักไขมัน

หมายเหตุ : ส่วนใส+ส่วนตะกอน สามารถใช้ฉีดพรมขยะ , ใส่ในบ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน

ส่วนใส

ส่วนตะกอน

• โถชักโครก

• ท่อระบายน้ำ

ใช้บำบัดน้ำเสียจากปศุสัตว์

· กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสีย

· ย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมัน

· ย่อยสลายสารอินทรีที่อยู่ในน้ำทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น

· กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ

· เพิ่มก๊าซมีเทน ลดแอมโมเนีย และก๊าซไข่เน่าในบ่อไบโอก๊าซ

1. เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่คัดสายพันธุ์พิเศษมาจากป่าชายเลน แล้วนำมาผสมกับสารสกัดทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในรูปแบบชองสารชีวภาพผง ไม่มีสารเคมีเจือปน ไม่มีการปนเปื้อนของสารกำจัดแมลงสารยาปฏิชีวนะและสารก่อมะเร็งต่างๆ

ที่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและน้ำชะมูลฝอยโดยบรรจุในภาชนะที่มิดชิดขนาด 1 กิโลกรัม

2. เชื้อจุลินทรีย์ถูกผลิตในรูปเซลแห้งของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ชนิดผงละเอียดที่มีขนาดสม่ำเสมอ ผ่านตะแกรง 100 เมช ซึ่งประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ไม่น้อยกว่า 5 ชนิดได้แก่

· เชื้อ Lactic acid bacteria อย่างน้อย 2 ชนิด มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10,000,000 เซลล์ต่อกรัม

· เชื้อ Bacillus bacteria มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 เซลล์ต่อกรัม

· เชื้อยีสตํ Yeasts อย่างน้อย 2 ชนิด มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 เซลล์ต่อกรัมโดยมีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์

3. จุลินทรีย์มีความสามารถในการลดกลิ่นและแก็สได้ภายในเวลา 30 นาที ( 30 minute)นับจากเริ่มใช้กำจัดกลิ่นดังนี้

Hydrogen Sulfide ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 55

Methyl Mercaptan ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

Total Volatile Organic Compound (TVOC)ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

· เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เติบโตได้แม้ในที่ ที่มีออกซิเจนน้อย

· เซลอยู่ในรูปเซลแห้งที่มีชีวิต ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัม = 800 ล้านโคโลนี)

· บรรจุในถุงปิดผนึกอลูมิเนียม เก็บรักษาง่าย สะดวก ชอบแดด เก็บไว้นานถึง 2 ปี

· ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

· มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม GLOBAL HEALTH SECURITY
WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA 2003 จัดให้อยู่ในกลุ่มความปลอดภัยหมวด BIOSAFETY LEVEL 1