ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรยาเสพติด

ยาต้านไวรัสเอชไอวีที่เหมาะสมสำหรับประเทศอาเซียนอื่น ๆ โสภณกล่าวว่า GPO กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรยาเสพติดสำหรับ Efavirenz เพื่อส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ เขาคาดว่าฟิลิปปินส์จะเดินหน้าต่อไปพร้อมกับสั่งซื้อยามูลค่า 50 ล้านบาท นายมุกดาหารประจักษ์กิจกิจรองอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่าองค์กรได้พัฒนา Efavirenz เป็นเวลา 16 ปี

ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะได้รับการรับรองจาก WHO ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับยาเดิม นายมุกดาวกล่าวว่ามีการนำเข้ายาเสพติดที่ขายได้มากกว่า 1,000 บาทต่อขวด แต่ปัจจุบันราคาลดลงเหลือ 180 บาทต่อขวด เธอบอกว่า Efavirenz ถูกสร้างขึ้นที่โรงงานผลิตยาแบบ GPO 1 ในปริมาณเพียงพอสำหรับการใช้ในประเทศไทยและเพื่อการส่งออก ปีนี้ GPO ได้ผลิตยา Efavirenz 600mg จำนวน 42 ล้านเม็ดซึ่งเป็นเพียง 2.5% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของเว็บไซต์ GPO ที่มีกำลังการผลิตรวม 4 พันล้านเม็ด