ตรวจสอบโรคเบาหวานในวิธีการการพัฒนาขึ้น

ตรวจสอบโรคเบาหวานในวิธีการการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของการปฏิบัติที่แพร่หลายในปัจจุบันของการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งสามารถแพร่กระจายเจ็บปวดและเสียค่าใช้จ่ายกระบวนการน้ำลายมีอัตราความแม่นยำ 95.2% การวิจัยแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มในการเฝ้าระวังโรคเบาหวานซึ่งมีผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกโดยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยไม่ได้วินิจฉัย

การเฝ้าระวังโรคเบาหวานเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมระดับน้ำตาลที่ดีขึ้นและเพื่อชะลอภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับอาการ ลดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ทั่วโลกการวิเคราะห์เลือดเพื่อตรวจคัดกรองติดตามและวินิจฉัยโรคเบาหวานนั้นได้รับการฝึกฝนอย่างกว้างขวาง แต่ค่อนข้างจะแพร่กระจายและเจ็บปวดความต้องการคงที่ของการเจาะนิ้วหลายครั้งต่อวันสำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจนำไปสู่การพัฒนาแคลลัสนิ้ว ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการให้เลือดและมีสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายได้