ท่อลมร้อน (EXPANSION JOINT) กับวงการอุตสาหกรรมไทย

ท่อลมร้อน (EXPANSION JOINT) กับวงการอุตสาหกรรมไทย ความร้อนคือพลังงานในรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โดยที่อุณหภูมิสูงจะถ่ายทอดไปที่อุณหภูมิต่ำได้ เมื่อเกิดเป็นพลังงานความร้อนขึ้นมาก็จะมีการเคลื่อนที่ของสสารจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง โดยความร้อนสามารถถ่ายเทระหว่างวัตถุได้ 3 วิธีคือ การแผ่รังสีความร้อน (heat radiation) การนำความร้อน (heat conduction) และการพาความร้อน (heat convection) ความร้อนเป็นพลังงานส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ประโยชน์กันมากที่สุดทั้งในแวดวงอุตสาหกรรม ด้านสาธารณูปโภค ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการศึกษาและด้านการแพทย์และชีวอนามัย เป็นต้น

ท่อลม เป็นอย่างไร
ท่อลมทำหน้าที่ส่งลมในระบบดูดหรืออัดอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่มีรูปร่างทรงกระบอกหรือสี่เหลี่ยม แต่ในบางครั้งอาจจะมีทรงแปลกๆด้วยอย่างเช่น ท่อลมทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ท่อลมทรงกรวยตัด

ท่อลมร้อน สำคัญอย่างไร
ท่อลมร้อนมีความสำคัญตรงที่ช่วยป้องกันปัญหาการบิดตัว การยืดและหดตัวของโลหะหรือท่อเมื่อเกิดความร้อนสะสมเนื่องจากลมร้อนที่วิ่งผ่านด้านในท่อ ช่วยลดการสั่นสะเทือนของแนวท่อที่มีลมวิ่งอยู่ภายใน อีกทั้งช่วยลดเสียงดังภายในบริเวณที่ท่อแต่ละด้านมีการเยื้องศูนย์กัน นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการลดการสึกหรอของระบบท่อลมหรือท่อไอเสียในโรงงาน

คุณภาพของ expansion joint ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
คุณภาพของ expansion joint จะขึ้นอยู่กับวัสดุและส่วนประกอบต่างๆที่นำมาขึ้นรูปหรือผลิตเป็น expansion joint ซึ่งการเลือกวัสดุก็ต้องพิจารณาจากเงื่อนไขการใช้งานเป็นสำคัญ เช่น ต้องทนกรด ต้องทนอุณหภูมิสูง ต้องทนฝุ่นคม ต้องทนต่อแสงแดดและสารเคมี ต้องมีความสามารถในการทนแรงเสียดสี เพราะหากออกแบบหรือเลือกวัสดุไม่ถูกต้อง จะทำให้ expansion joint มีอายุการใช้งานสั้นหรือใช้ไม่ได้ไปเลยก็มี

expansion joints มีกี่ประเภท
โดยทั่วไปจะแบ่ง expansion joints ออกเป็น 3 ประเภทตามวัสดุที่นำมาผลิตได้แก่ 1) metal expansion joints มักจะทำด้วยเหล็กกล้าสแตนเลส 304 316 และ 410 2) rubber expansion joints ขึ้นรูปด้วยยางแบบต่างๆตามคุณสมบัติการใช้งานที่หน้างานต้องการ 3) fabric expansion joints ผลิตจากผ้าทนความร้อน มีทั้งแบบประกอบด้วยฉนวนและแบบที่เป็นผ้าล้วนๆ

fabric expansion joint สำคัญอย่างไรต่ออุตสาหกรรมบ้านเรา
เนื่องจากแทบทุกโรงงานจะมีระบบส่งลม ระบบดูดอากาศ ระบบลำเลียงไอน้ำหรือก๊าซนำไปใช้งานยังจุดต่างๆ เราจึงพบเห็นได้ว่าทุกไลน์ท่อจะมี fabric expansion joint ติดตั้งอยู่มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับรอยต่อของท่อแต่ละแนวว่ามีจุดตัดมากน้อยแค่ไหน สำหรับ fabric expansion joint ที่ออกแบบได้ถูกต้องตามเงื่อนไขและภาวการณ์ใช้งานจริง จะมีอายุการใช้งานจริงที่คุ้มค่ากับการลงทุน ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยน expansion joint บ่อย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในงบซ่อมบำรุงไปได้มาก หากโรงงานใดมีแนวท่อที่เยื้องศูนย์กันแต่ไม่มี fabric expansion joint มาช่วยลดการสั่นสะเทือน ก็จะทำให้เกิดทั้งเสียงดังและความสึกหรอตามมา เนื่องจากมีความความร้อนสะสมเกิดขึ้นทำให้โลหะเกิดการขยายตัว