นักวิ่งเกือบ 2 พันคน วิ่ง ต้าน โกง แสดงพลังรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันนี้ (3 ก.ย. 60) ที่ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งที่มาร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้กิจกรรม “สองเท้าพร้อม สองมือไขว้ ร่วมใจต้านโกง” หรือ “วิ่ง ต้าน โกง” ครั้งที่ 9 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ YEC-A เพื่อปลุกจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีนักวิ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมวิ่งในครั้งนี้เกือบ 2 พันคน
ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ กล่าวว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมมาเป็นเวลานาน ฝังรากลึกอยู่ในสังคมของเรามาตลอด นับวันยิ่งจะรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย จึงอยากให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการร่วมมือกันทำสิ่งที่ดีให้แก่สังคม ด้วยการลด ละ เลิก การทุจริตกลโกงต่าง ๆ ไม่อยากให้คิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก และเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติในอนาคต

สำหรับการวิ่งรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครั้งนี้ ได้แบ่งเส้นทางออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 3.7 กิโลเมตร และ 10.7 กิโลเมตร วิ่งรณรงค์ไปบริเวณรอบเกาะเมือง ซึ่งจะได้สัมผัสกับเมืองมรดกโลกที่สวยงาม
/NTT