ปริมาณดีเอ็นเอของเนื้องอกในเลือด

ปัญหาสำคัญในการเป็นมะเร็งคือการตรวจหามะเร็งในช่วงต้น ๆ ของการเป็นเข็มในปัญหาของกองหญ้า เพื่อหาว่าการกลายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงมะเร็งหนึ่งในพันล้านครั้งในเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ปริมาณดีเอ็นเอของเนื้องอกในเลือดมีน้อยมาก โดยการรายงานการเปลี่ยนแปลงของ epigenetic แทนที่จะเป็นการกลายพันธุ์

ทำให้ทีมงานสามารถระบุการปรับเปลี่ยนหลายพันครั้งที่ไม่ซ้ำกันของแต่ละประเภทมะเร็งได้ จากนั้นใช้วิธีการข้อมูลขนาดใหญ่พวกเขาใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างตัวจำแนกประเภทที่สามารถระบุการแสดงออกของดีเอ็นเอที่เป็นมะเร็งในตัวอย่างเลือดและเพื่อตรวจสอบว่าเป็นมะเร็งชนิดใด นี้โดยทั่วไปจะเปลี่ยน ‘หนึ่งเข็มในปัญหากองหญ้า’ เป็นจำนวนมากที่แก้ได้ ‘พันเข็มในกองหญ้า’ ที่คอมพิวเตอร์เพียงแค่ต้องการหาเข็มไม่กี่เพื่อกำหนดที่กองหญ้ามี needles