“มาร์ค”จวกรัฐบาล-คสช.กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เข้าเป้า

กระจุกแค่คนบางกลุ่มแต่ไปไม่ถึงประชาชน แนะปรับวิธีคิดใหม่ เมื่อวันที่ 16 เม.ย.  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ว่า  อยากให้ประเมินการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาทุกอย่างแล้วดูความคุ้มค่า เพราะข้อสังเกตที่ได้มาตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา คือ หลายโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างที่ตั้งใจ

แต่จำกัดอยู่กับคนบางกลุ่มมากกว่าจะทำให้ประชาชนทั่วไปมีรายได้ที่ดีขึ้น โดยเมื่อเทียบงบประมาณที่ลงไปกับความคุ้มค่าที่ได้รับมีผลที่ได้น้อยเมื่อเทียบกับเงินที่ลงไป จึงอยากให้รัฐบาลปรับวิธีคิดว่าทำอย่างไรให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งจะยั่งยืนและเป็นผลดีต่อภาวะการคลังด้วย อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่ารัฐบาลคงไม่ตั้งใจให้เกิดปัญหา แต่มองสภาวะเศรษฐกิจไม่ตรงกับความจริงที่เปลี่ยนไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews