วัดพระราม

วัดแห่งปรางค์โดดเด่นซึ่งเป็นสถานที่หย่อนใจของชาวอยุธยาในปัจจุบัน สร้างขึ้นในพ.ศ.1912 รัชสมัยพระราเมศวรในบริเวณที่พระราชทานเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งเป็นพระราชบิดา ตำนานก่อนหน้านั้นเล่าย้อนไปว่าพระเจ้าอู่ทองทรงอพยพผู้คนหนีโรคระบาดมาตั้งรกรากใหม่ที่ริมหนองโสน หรือบึงชีขันซึ่งเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ด้านหน้าวัด สมัยโบราณได้ขุดดินจากบริเวณนี้มาถมสร้างวัดวัง ทำให้เกิดบึงขนาดใหญ่

ซึ่งกลายเป็นสวนสาธารณะบึงพระรามของลูกหลานชาวกรุงเก่าในทุกวันนี้นั่นเอง หัวใจของวัดแน่นอนว่าคือพระปรางค์ โดยปรางค์องค์ประธานเป็นทรงฝักข้าวโพด มีครุฑและเทวดาประจำทิศประดับอยู่ตามมุมตามคติเรื่องจักรวาลแบบไทย ส่วนเจดีย์ประจำมุมทรงปราสาทยอดตกแต่งภาพปูนปั้นพุทธประวัติตอนต่าง ๆ ในซุ้มจรนัม และยังมีมีปรางค์บริวาร 3 องค์เรียงบนฐานสี่เหลี่ยมวางตัวในแนวตะวันออกไปตะวันตก แต่งลายปูนปั้นรูปสัตว์หิมพานต์ ภายในก่ออิฐถือปูนแต่งภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางมารวิชัยบนบัลลังก์ โดยใช้สีแดง คราม เหลืองและดำ บนผนังสองด้านที่ลบเลือนไปมากแล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand