สายการบินญี่ปุนจะให้บริการในประเทศต่อไปแม้ที่นั่งว่าง

สายการบินใหญ่ของญี่ปุ่น 2 แห่งยังคงให้บริการเที่ยวบินในประเทศต่อไป แม้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้เที่ยวบินส่วนใหญ่ที่นั่งว่างและรัฐบาลยังไม่มีคำสั่งชัดเจนเรื่องการทำงานของภาคการคมนาคมในยามวิกฤตเช่นนี้

ข้อมูลของเอเอ็นเอ (ANA) และเจแปนแอร์ไลน์หรือเจเอแอล (JAL) สองสายการบินใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นระบุว่า ได้ลดเที่ยวบินระหว่างประเทศลงร้อยละ 90 แต่ยังคงให้บริการเที่ยวบินในประเทศราว 2 ใน 3 แม้มีผู้โดยสารใช้บริการเพียง 1 ใน 10 ของปกติ ต่อมาได้ประกาศลดลงเหลือร้อยละ 49 และ 40 ตามลำดับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน หลังจากเมื่อวานนี้รัฐบาลขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ จากเดิมที่ใช้เพียง 7 จังหวัดใหญ่รวมถึงจังหวัดโตเกียวตั้งแต่วันที่ 7 เมษายนไปจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม

แหล่งข่าวในแวดวงสายการบินมองว่า รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ไม่ขอให้สายการบินลดเที่ยวบิน และกลับขอให้คงการให้บริการต่อไป เครื่องบินบางลำต้องขึ้นบินทั้งที่มีผู้โดยสารไม่ถึง 10 คน ด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานการบินพลเรือนชี้แจงว่า ธุรกิจการบินยังคงเป็นไปตามปกติ สายการบินกำหนดตารางบินตามภาวะทางธุรกิจ รัฐบาลเพียงขอให้คืนเงินหรือกำหนดวันเดินทางใหม่ให้แก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินเท่านั้น

รอยเตอร์มองว่า การไม่หยุดให้บริการเที่ยวบินจะเป็นภาระทางการเงินกับสายการบินยิ่งขึ้นไปอีก ต่างจากสายการบินในอินเดีย ฟิลิปปินส์และไทยที่งดเที่ยวบินในประเทศทั้งหมดตามคำสั่งของรัฐบาล ขณะที่สายการบินในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้บริการไม่ถึงร้อยละ 5 ของปกติ เพราะมาตรการจำกัดการเดินทางและมีผู้โดยสารลดลง สมาคมสายการบินญี่ปุ่นที่มีสมาชิก 19 สายการบินประเมินว่า โรคโควิด-19 จะทำให้สมาชิกสูญเสียรายได้มากถึง 500,000 ล้านเยน (ราว 151,114 ล้านบาท) ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม และอาจเพิ่มเป็น 2 ล้านล้านเยน (ราว 604,450 ล้านบาท) ในเวลาหนึ่ง ปี