เก้าอี้ทำฟันผลงานคนไทยเจ๋ง! ตอบโจทย์การรักษา

เก้าอี้ทำฟันผลงานคนไทยใช้งานได้ดี ตอบโจทย์การรักษา แม้ไฟดับยังสามารถเคลียร์คนไข้ได้ หนำซ้ำยังราคาถูก รักษาได้แม้ไฟดับ ราคาถูก คุณภาพทัดเทียม ตปท.

ในขณะที่โรงพยาบาลหลายแห่งนิยมใช้เก้าอี้ทำฟัน (ยูนิตทำฟัน) จากต่างประเทศ แต่ที่โรงพยาบาลสามโคก จ.ปทุมธานี กลับเลือกซื้อเก้าอี้ทำฟันจากบริษัทไทยเด็นทอล ซึ่งเป็นผลงานของคนไทย และได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยอีกด้วย

ทพญ.นิติธร ศรียะพันธ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสามโคก จ.ปทุมธานี กล่าวว่า โรงพยาบาลสามโคกอยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และเก้าอี้ทำฟันของบริษัทไทยเด็นทอลก็อยู่ในบัญชีนวัตกรรมของ สธ.ด้วยเช่นกัน โดยขณะนั้นโรงพยาบาลสามโคกมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเก้าอี้ทำฟันเพิ่มเติม จึงได้หาข้อมูลเปรียบเทียบและพิจารณาตามความเหมาะสม

ทพญ.นิติธร กล่าวว่า เก้าอี้ทำฟันผลงานของคนไทยมีคุณภาพไม่ได้แตกต่างไปจากต่างประเทศ สเปคทัดเทียมกัน ขณะที่ราคาถูกกว่าและยังต่ำกว่าราคากลาง ทางโรงพยาบาลจึงคิดว่าสมเหตุสมผลและยังเป็นการสนับสนุนผลงานของคนไทยด้วย

“ส่วนตัวเชื่อว่าเมื่อสินค้าตัวนี้ได้เข้าไปอยู่ในบัญชีนวัตกรรมของกระทรวงสาธารณสุข ก็ต้องมีคุณภาพที่ดี และคงผ่านการกลั่นกรองมาอย่างดีแล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ใช้งาน แม้จะมีปัญหาบ้าง แต่ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และก็ได้รับการดูแลหลังการขายเป็นอย่างดี ส่วนตัวรู้สึกพึงพอใจ ยูนิตตัวอื่นเมื่อไฟดับแล้วก็ไฟดับเลย ต้องหยุดการรักษาทันที แต่ยูนิตทำฟันตัวนี้ยังสามารถใช้งานได้อีกระยะหนึ่ง ทำให้ทันตแพทย์สามารถเคลียร์คนไข้ได้ และก่อนหน้านี้โรงพยาบาลสามโคกมีปัญหาเรื่องไฟดับบ่อย ยูนิตตัวนี้จึงตอบโจทย์มากทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ” ทพญ.นิติธร กล่าว

สำหรับเก้าอี้ทำฟันดังกล่าว เป็นเก้าอี้พลังงานลมที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยบริษัทไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และยังออกแบบมาเพื่อประหยัดไฟและสามารถเคลื่อนย้ายยูนิตทำฟันไปใช้งานนอกสถานที่ได้ เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการปรับระดับของเก้าอี้ทำฟันและโคมไฟส่องสว่าง อุปกรณ์ภายในใช้มอเตอร์ดีซี ใช้ไฟ 24 โวลต์ 0.8 แอมป์ ถือว่ามีความปลอดภัย เพราะกระแสไฟฟ้าต่ำมาก และยังสามารถเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์ได้จึงสามารถใช้งานนอกสถานที่ได้แม้ไม่มีไฟฟ้า ซึ่งหากเป็นเก้าอี้ทำฟันจากต่างประเทศจะใช้ไฟ 220 โวลต์ 14 แอมป์

สำหรับชุดระบบหัวกรอฟัน ดูดเลือด ดูดน้ำลาย หัวเป่าน้ำลายละอองน้ำ ทำงานด้วยพลังงานลม โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการประดิษฐ์หลักการเดียวกับ “กาลักน้ำ” เพื่อแก้ปัญหาไฟดับ หรือน้ำท่วม เพราะหากเป็นเก้าอี้ทำฟันจากต่างประเทศที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อไฟดับก็ไม่สามารถใช้การได้ หรือหากน้ำท่วมอุปกรณ์เสียหายก็จะเกิดปัญหา แต่นวัตกรรมนี้ยังสามารถใช้ได้แม้ไฟดับ หรือเกิดปัญหาน้ำท่วม