เตือนวันลอยกระทงเด็กจมน้ำตายสูง2เท่า

กรมควบคุมโรค เผย ช่วงลอยกระทง เด็กจมน้ำตายสูง 2 เท่าของวันปกติ เหตุลงน้ำเก็บเศษเหรียญในกระทง ซ้ำวัยรุ่นตายอุบัติเหตุสูง แนะผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด  เมื่อวันที่ 2 พ.ย. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทงเป็นเทศกาลที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการจมน้ำเสียชีวิต โดยเฉพาะเด็กซึ่งลงน้ำไปเก็บเศษเหรียญในกระทง

ส่วนผู้ใหญ่มักพบว่ามีการเมาสุราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ จากข้อมูลช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ในช่วงก่อนวันลอยกระทง วันลอยกระทง และหลังวันลอยกระทง มีคนจมน้ำเสียชีวิต 401 ราย โดยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 111 รายหรือร้อยละ 27.7 เฉพาะวันลอยกระทงเสียชีวิตสูงถึง 154 ราย โดยเป็นเด็ก 49 ราย หรือร้อยละ 31.8 เฉลี่ยวันละเกือบ 5 ราย มากกว่าวันปกติเกือบ 2 เท่า ชายมากกว่าหญิงประมาณ 2 เท่า ทั้งนี้ ในจำนวนกลุ่มเด็กที่เสียชีวิตนี้พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งอายุ 5-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.1 “เฉพาะปี 2559 ช่วงก่อนวันลอยกระทง 1 วัน มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 7 ราย มากที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อาจเพราะตรงกับวันหยุดด้วย ซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ เช้ามาก็เป็นวันหยุด อาจจะเสี่ยงให้มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตได้ ดังนั้นข้อแนะนำผู้ปกครองว่าห้ามปล่อยเด็กไว้ตามลำพัง ห้ามเด็กอยู่ใกล้ขอบบ่อ ห้ามไปเก็บเงินในกระทง  และควรสอนให้เด็กใช้นกหวีดเพื่อขอความช่วยเหลือ ผู้ใหญ่เองก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุราและลงน้ำ หากโดยสารเรือให้สวมเสื้อชูชีพทุกครั้งทั้งผู้ใหญ่และเด็ก” นพ.สุวรรณชัย กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews