เทคโนโลยีดิจิตอลมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม

ภูมิทัศน์ด้านการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่และที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งเทคโนโลยีดิจิตอลกำลังกลายเป็นมาตรฐานในการส่งมอบการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน ผู้ให้บริการด้านสุขภาพทั่วโลกต้องดิ้นรนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองผู้ให้บริการด้านสุขภาพส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงานส่วนสนับสนุนและการปรับปรุงการทำธุรกรรมอย่างง่าย

เทคโนโลยีดิจิตอลมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมผู้สูงอายุและ aftercare ตามรายงานของ KPMG การผสมผสานของเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถใช้ในหลาย ๆ ด้านของการดูแลสุขภาพผ่านการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก IoT และอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเช่น AI, ยาที่แม่นยำและระบบอัตโนมัติกระบวนการหุ่นยนต์สามารถช่วยให้โรงพยาบาลและผู้ให้บริการด้านสุขภาพมอบคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและผู้สูงอายุอย่างแน่นอน