เตรียมสานต่อ ‘ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รัน 2017’

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย สสส. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง”วไลยอลงกรณ์ รัน 2017″ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมชิงถ้วยเกียรติยศองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา ภายใต้แนวคิด Run For Harmony เชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ประชาชนทั่วไป และชุมชน […]

Read more

งิมน่าอยู่ การศึกษาได้มาตรฐานประชากรอยู่ดีมีสุข

จากฐานคิด หลักการธรรมมาภิบาล การมีส่วนร่วม คนต้นแบบ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเทศบาลตำบลงิม เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์จัดการเครือข่ายมาเรียนรู้ 21 แหล่งเรียนรู้ ทั้ง 5กลุ่มวิชา ที่ยกระดับการปฏิบัติการในชุมชนให้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจกับ ผู้นำชุมชนทิ้งถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำภาคประชาชน 600 คน มาเรียนรู้ 4 คืน 5 วัน ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) สสส. มาดูความพร้อมแหล่งเรียนรู้ เทศบาลตำบลงิม […]

Read more

ต้อนรับ ‘พ.ร.บ.นมผง’ อนาคตเด็กสดใสยั่งยืน

ช่วงวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปีที่ผ่านมาถือว่าเป็น “สัปดาห์นมแม่โลก” ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยก็สนับสนุนประเด็นสากลเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง และปีนี้ถือว่ามีความพิเศษ เพราะเป็นโอกาสต้อนรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 หรือ พ.ร.บ.นมผง ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 เป็นต้นไป หลังผลักดันมาถึง 36 ปี และเชื่อว่าเครื่องมือทางกฎหมายนี้จะสร้างให้เมืองไทยเป็นสังคมของนมแม่ได้อย่างยั่งยืน เมื่อไม่นานนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน องค์กร Alive and Thrive […]

Read more

พิทักษ์ป่าฯเกาะลิบงสนธิกำลัง ยึดเครื่องจักรก่อสร้างถนน

หน่วยพิทักษ์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง สนธิกำลังตชด.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ยึดเครื่องจักรก่อสร้างถนนรอบเกาะลิบง หลังยังไม่ได้ขออนุญาต เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน่วยพิทักษ์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง  หมู่ที่ 5 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง  เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา นายชัยพฤกษ์ วีรวงศ์ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง  

Read more

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

ในบรรดาชาวเพชรบูรณ์ แทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักพ่อขุนผาเมือง (เจ้าเมืองราด) วีระกษัตริย์ไทยผู้ทรงต่อสู้ทำสงครามกับขอมเพื่อรักษาดินแดนสุโขทัยเอาไว้ร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวเมื่อพุทธศักราช 1800 ในเวลาต่อมาได้ทรงสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัย และถวายพระนามว่า “ศรีอินทรบดินทราทิตย์”

Read more

อาหารสุขภาพดี..กินอย่างไร?

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง อีกทั้งยังมีส่วนทำให้ก่อโรคได้เช่นกัน เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรค ทีมเว็บไซต์ สสส. จึงนำเคล็ดลับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะ

Read more

นักวิ่งเกือบ 2 พันคน วิ่ง ต้าน โกง แสดงพลังรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันนี้ (3 ก.ย. 60) ที่ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งที่มาร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้กิจกรรม “สองเท้าพร้อม สองมือไขว้ ร่วมใจต้านโกง” หรือ “วิ่ง ต้าน โกง” ครั้งที่ 9 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ YEC-A เพื่อปลุกจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีนักวิ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมวิ่งในครั้งนี้เกือบ 2 […]

Read more

ตลาดฉัตรชัย

วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักตลาดฉัตรไชย เนื่องจากที่นี่คือตลาดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ.2469 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ตามพระราชดำริในคราวที่ได้เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ วังไกลกังวลครั้งแรกพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และการสร้างตลาดครั้งนี้ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินฯทรงเป็นหัวหน้าในจัดสร้างขึ้นน้อมเกล้าฯถวาย โดยออกแบบให้ตัวตลาดมีหลังโค้งครึ่งวงกลมต่อเนื่องกัน 7 โค้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์หมายถึงว่าได้มีการสร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 ข้อดีของตลาดฉัตรไชยนั้นเป็นตลาดที่โปร่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก นับเป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะที่สุด ในประเทศไทยในสมัยนั้นทีเดียว ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงตลาดกันไปอยู่หลายครั้งแม้จะมีการปรับปรุง ตลาดอยู่หลายครั้ง แต่ก็ยังคงอนุรักษ์หลังคาโค้งไว้เป็นเอกลักษณ์ดังที่เห็นในปัจจุบัน

Read more

เด็กพิเศษ

เสียงสั่นเครือของคุณนุช ผู้หญิงวัยกลางคนที่ใบหน้าหมองคล้ำ และมากด้วยรอยช้ำรอบดวงตา เหมือนอดนอนมาหลายวัน ป้าหมอจึงเชิญให้คุณนุชนั่งเพื่อเล่ารายละเอียดให้ฟัง “ตอนคลอดน้องบีน่ารักมากเลย เป็นเด็กตัวใหญ่ ใครๆ ก็แย่งกันอุ้ม โตขึ้นมาก็น่ารัก อารมณ์ดี เรียนรู้ได้เท่ากับเด็กในวัยเดียวกัน แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อตอน ๔ ขวบ น้องบีเกิดมีอาการชักอย่าง รุนแรง จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล หลังจากได้รับการตรวจ คุณหมอเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติ คุณหมอจึงสั่งให้ดิฉันเฝ้ามองพัฒนาการของลูกอย่างใกล้ชิด และพยายามเอาใจใส่ในการเรียนรู้ของเขาให้มากขึ้น เพราะน้องบีมีความเสี่ยงที่จะเป็นเด็กพิเศษ”

Read more

ขอยกเว้น”อีไอเอ”ปักเสาไฟ800ต้นกันคลื่น

ขอแบบเร่งด่วนปักเสาไฟในทะเล กันคลื่นกัดเซาะป่าชายเลนบางขุนเทียน หวั่นขั้นตอนศึกษาอีไอเอใช้เวลานาน ชาวบ้านรอไม่ไหว นายประเสริฐ  ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน  เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯเขตบางขุนเทียนตามโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) 

Read more
1 13 14 15 16